Boxnet är kopplat till Fortnox

Certifierad partner till Fortnox

Väljer du att jobba med Boxnet och Fortnox skapar du helt automatiserade flöden av en mängd information mellan systemen. Här nedan kan du läsa om hur detta kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet.

Kopplingen mellan Boxnet och Fortnox är helt kostnadsfri från båda håll.

Fortnox är Sveriges största webbaserade ekonomisystem och hjälper företag att digitalisera och effektivisera sin ekonomihantering.

Läs mer om Fortnox för småföretagare

Kassarapporter

Kassarapporter skickas automatiskt varje natt från Boxnet till Fortnox. Ställ in samma kontoplan i Boxnet som du har i Fortnox och bokföringen sköter sig själv!

Fakturaunderlag

Fakturaunderlagen skickas automatiskt varje natt från Boxnet till Fortnox.

Kundregister

Kundregister hämtas och uppdateras automatiskt varje natt från Fortnox.

Produktregister

Produkter hämtas och uppdateras automatiskt varje natt från Fortnox. Använd någon av de e-handelsplattformar som har koppling mot Fortnox och du har alltid uppdaterade produkter i din butik såväl som din e-handel. Lista på e-handelsplattformar hittar du här.

Fortnox Integrationer

Fortnox har en mängd kopplingar till andra system genom integrationer. Upptäck utbudet här som du kan koppla ihop med Boxnet.