Partners / Fortnox

Vi har byggt många smarta lösningar till dig som har valt att jobba med Boxnet och Fortnox. Slipp alla manuella moment med att föra över information mellan systemen.

Här listar vi de kopplingar vi har i dagsläget.


Kassarapporter

Kassarapporter skickas automatiskt varje natt från Boxnet till Fortnox. Ställ in samma kontoplan i Boxnet som du har i Fortnox och bokföringen sköter sig själv!


Fakturaunderlag

Fakturaunderlagen skickas automatiskt varje natt från Boxnet till Fortnox.


Kundregister

Kundregister hämtas och uppdateras automatiskt varje natt från Fortnox.


Produktregister

Produkter hämtas och uppdateras automatiskt varje natt från Fortnox. Använd någon av de e-handelsplattformar som har koppling mot Fortnox och du har alltid uppdaterade produkter i din butik såväl som din e-handel. Lista på e-handelsplattformar hittar du här.


Personal

Arbetade timmar skickas automatiskt från Boxnet till Fortnox. Välj att skicka tider från arbetsschema eller från in- och ut-stämplingsfunktionen.


Läs mer om Fortnox här.

Läs mer om våra moduler eller kontakta oss för att veta mer.